Obytný dům Sorela - papírový model

Tohle je můj první pokus o převedení modelu skutečné stavby do fyzické podoby. Stáhněte, vytiskněte a postavte si model!Takže, to byly dva papírové modely a teď už se zase budu chvíli věnovat modelům elektronickým.