Obytný dům Sorela

Model obytného domu s ozdobnými prvky typickými pro architektonický styl Sorela - socialistický realismus. Sgrafita, římsy, šambrány oken a dveří, frontony nad okny, ozdobné štíty.